1
1
Çatalla 0
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
tancre a98f9b03c6 Pad Live Coding 5 yıl önce
README.txt Pad Live Coding 5 yıl önce
live.sh Pad Live Coding 5 yıl önce

README.txt

 _ _             _ _
| (_)_  _____ ___ ___  __| (_)_ __  __ _
| | \ \ / / _ \/ __/ _ \ / _` | | '_ \ / _` |
| | |\ V / __/ (_| (_) | (_| | | | | | (_| |
|_|_| \_/ \___|\___\___/ \__,_|_|_| |_|\__, |
                    |___/

_How to set a collective live coding session of webdesign_

+-----------------------------+
| tools:           |
|  *raspberry pi + apache2 |
|  *pad           |
+-----------------------------+
| files:           |
|  *.html          |
|  *.css          |
|  *.sh (configuration)   |
+-----------------------------+
 ___________
< ENJOOOOOY >
 -----------
    \  ^__^
     \ (oo)\_______
      (__)\    )\/\
love,      ||----w |
Outis      ||   ||